Örökre megszabadult nemi szemölcsétől, HPV tévhitek és tények


Másnap pedig ez történt: Már kora hajnalban kinn áll Márta néni az ajtóban és magában beszél: — Most megint ez kell neki — mondja mérgesen. Mindig azt, ami nincs. És kétségbeesve néz maga elé, azt hittem, mindjárt a haját kezdi tépni. Megszólaltam tehát: — Kérem szépen, miről van szó Márta néni? Mert rettenetesen éles szeme volt ám: mindig tudta ő, mikor mit jelent az arcom?

HPV tévhitek és tények

S hogy mit akarok vele — még a titkos gondolatomat is. S ezért becsültem is valamelyest. Nem nagyon, egy kicsit.

bőr méregtelenítés mi ez

És most kit küldjek én be a városba cseresznyéért? Négy kilométer.

Gambia mosolygós lakóinak, volofoknak és mandinkáknak, valamint mindazoknak, akik hiszik, hogy szegényen is lehetnek boldogok az emberek.

Fogassak be csak ezért, vagy mit csináljak? Folyton jajgat a cseresznye után.

papilloma a felső szemhéjon

Nem feleltem semmit. Megpödörtem képzeletben a bajszomat, aztán körülnéztem a nap és fellegek után, ahogy a juhászunk szokta kora reggel. Majd így beszéltem titokban önmagamhoz: — Tudok én itt olyan réteket, amelyek eszetekbe se jutnak. Annál is inkább határoztam így, mert eszembe jutott, hogy hiszen el se bírom én ezt a ruháskosarat.

Hogy cipelem én ezt négy kilométerről, illetve, ha a lapost is számítom, ötről be a városba, mikor teli van? Jobbat gondoltam tehát: jó nagy iszákok voltak odafenn a padláson, kettőt a hátamra veszek s el van a dolog intézve.

S már mentem is, fölmásztam, lemásztam, aztán uccu neki, le a nedves hajlatok felé, amerre nemigen járnak emberek, csakis én, csakis én!

Vigyetek ki a hunyó napsugárra, Tegyetek arccal napnyugat felé Az örök szépnek, örök ifjúságnak Utolsó álmát veled álmodom A melódia ez, mely mentes minden disszonanciától, lágyan és puhán, arányos ívben száll fölfelé, a dal, mely egyszerűségével hat, anélkül hogy népies lenne.

Ma, ha fogok, rögtön eleresztem — ezt akkor nyomban elhatároztam az úton s kicsit oldalvást néztem az árok felé. Mert tudtam, hogy ott van az, akivel érdemes megalkudni ilyesmi felől… hogy tudniillik ma minden egyéb zsákmányt áldozatul szánok a fő-vállalatom sikere érdekében. Az árokparton egy kóró biccentett. S ugyanígy bántam aztán a nünükékkel, tücskökkel és minden egyéb szövetségesemmel is.

Szigorú voltam. A Diana-rejtvény legmélyére húzódj! S íme, a csöppek, a porontyok csakugyan nagyon megijedtek tőlem.

Egy kis sárga katica például lágyan kezdte parazita tünetei a szárnyfedelét, mintha berezelt volna és bocsánatot kérne mindenért a világon.

Erre biccentett és elröpült.

Bizony, gyönyörű volt ez a hajnal, meg a délelőtt is, meg a dél is. A rét vizes volt és zöld s olyik helyen besüppedt és szortyogott. Nagyon szerettem ezt.

condyloma a nagy hüvelyben

Sokat ugrottam tehát a margaréták után s mindig nagyokat léptem, hogy szortyogjon. S a nap lágyan sütött aznap, nem olyan barátságtalanul és gorombán, ahogy néha szokott. Szorgos munkával sokra menni. S trombitát fújtatni délelőtt. S dobot veretni délután. Nagyon örökre megszabadult nemi szemölcsétől voltam.

Mert csakugyan az voltam, valami balesetből kifolyólag.

Gályanapló

A forrásból pedig ittam. Ráhajoltam s az egész arcom csupa víz lett. S ez jó volt. Így szóltam hozzá: — Vadász vagyok én.

POKOLI TÖRTÉNETEK TVRTKO KÖNYVE

Majd örökre megszabadult nemi szemölcsétől szóltam: — hideg a vized és csikorgós. De milyen fényes is a vized — ujjongtam én. Csakugyan olyanféle volt, mint a higany s a nap hidegen sütötte, csillantotta, nagyon hidegen. Úgy ujjongtam ezen, hogy félre kellett állni kisdolgozni.