Menedékjogi információk, Tájékoztató az EURODAC rendszerről - NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG


További információk Termékleírás Az elmúlt években, részben az információs technológia látványos fejlődésének következményeként, az országinformáció kérdése az európai menekültügy egyik legfőbb témájává vált.

menedékjogi információk

Menedékjogi információk kilencvenes években betöltött kiegészítő szerepéhez képest jelentőségét, mint mindig rendelkezésre álló objektív bizonyíték, a menekültügy területén dolgozók mára széleskörűen elismerik. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága UNHCRcivil szervezetek, menekültügyi hatóságok és bíróságok egyaránt dolgoztak ki az országinformáció alapvető minőségi normáit és követelményeit összegző útmutatókat.

menedékjogi információk

Emellett a szakmai normák fokozatosan megjelentek a nemzeti és közösségi menedékjogi szabályozásban, valamint a nemzeti bíróságok és az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatában is. E tanulmány célja részletesen ábrázolni azt, hogy a jelenlegi rendszerben miként jelennek meg jogi követelmények formájában — kötelező erejű jogszabályi rendelkezésekként vagy irányadó bírói gyakorlatként — menedékjogi információk országinformáció-kutatás és -felhasználás minőségi normái.

menedékjogi információk

Ez a szerző szándéka szerint egy sor hasznos konkrét példával és hivatkozással is segíti a területen dolgozó döntéshozók, jogalkotók, ügyvédek, bírák és oktatók munkáját. A tanulmány a ben azonos címmel megjelent kiadvány második, frissített és bővített kiadása.

menedékjogi információk

Országinformáció a menedékjogi eljárásban — A minőség mint jogi követelmény az Európai Unióban.