Buzgó félelemből


Ján 1,1. Csel 16,1 6Minekokáért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, a mely benned van az én kezeimnek rád tétele által.

buzgó félelemből papilloma vírus gyermekek számára

Róm 8,15 8Ne szégyeneld hát a mi Urunk bizonyságtételét, se engem az ő foglyát; hanem együtt szenvedj az evangyéliomért Istennek hatalma szerint. Luk 9,26 9A ki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végezése és kegyelme szerint, mely adatott nékünk Krisztus Buzgó félelemből örök időknek előtte, Eféz 1, 10Megjelentetett pedig most a mi Megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, a ki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangyéliom által, Ján 11, Mát 25, 13Az egészséges beszédeknek példáját megtartsd, a miket én tőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben.

Zsolt ,1 14A buzgó félelemből bízott drága kincset őrizd buzgó félelemből a bennünk lakozó Szent Lélek által.

buzgó félelemből féreg 10 cm

Eféz 5,2 16Az Úr legyen irgalmas az Onesiforus házanépének: mert gyakorta megvidámított engem, és az én bilincsemet nem szégyenlette; Eféz 6,20 17Sőt mikor Rómában volt, buzgón keresett engem, meg is talált. Mát 4,17 18Az Úr engedje meg néki, hogy találjon irgalmasságot az Úrnál ama napon.

buzgó félelemből a plantáris szemölcsök okai a gyermekeknél

És hogy mily nagy szolgálatot tett Efézusban, te jobban tudod.